atzinums par koka stāvokli

Ja pastāv aizdomas, ka koks varētu būt bīstams vai ir jāizšķiras, kuru koku saglabāt, tad objektīvi kritēriji ir koka stāvoklis un vērtība. Lai tos novērtētu eksperts sniedz atzinumu par koka stāvokli.

Atzinums var tikt sagatavots par

1 – augošu koku

2 – par nokaltušu koku

3 – par nozāģētu vai nogāzušos koku

4 – par koka celmu

5 – par koku pēc fotoattēla

plāns    IMG_2484 +

Diemžēl nereti koku vizuālais izskats neliecina par koku patieso stāvokli. Kokiem bieži ir slēpti bojājumi, kuru identificēšanai nepieciešama pieredze – dobumi, sakņu bojājumi, bīstamas koksnes sēnes (trupe), struktūras bojājumi. Tik pat bieži koki, kas tiek uzskatīti par bīstamiem, īstenībā nav nemaz tik bīstami, lai tos nozāģētu, pietiek ar kopšanas pasākumiem.

Atzinums ietver:

  • koka numurēšanu
  • koka izvērtēšanu un uzmērīšanu dabā
  • rakstisku atzinumu, kurā ietverts koka stāvokļa novērtējums, bojājumu cēloņi, koka bīstamības pakāpe un nepieciešamie kopšanas pasākumi,  saskaņojumi.