koku numurēšana un uzmērīšana

Koku numurēšana ir labākais veids, kā uzskaitīt un apsaimniekot kokus. Kokus pasaulē numurē dažādos veidos: pie koka zemē ierokot plāksnīti, numuru iekarot koka zarā, ar naglu piestiprinot pie stumbra, izmantojot ap stumbru stiprināmu sistēmu ar numura plāksnīti, atsperi un stiepli, ar krāsu marķējot mizu u.c.

SIA KOKUEKSPERTS lieto Eiropā plaši lietotu numurēšanas sistēmu – plastmasas numura plāksnīti stiprinot pie stumbra ar cinkotu naglu. Mūsu pakalpojumu standarts ietver koku numurēšanu dabā.

Pirms koku novērtēšanas nepieciešams teritorijas topogrāfiskais plāns, bet ja tāda nav, mēs veiksim koku topogrāfisko uzmērījumu.

arbotag.jpg

arbotag.jpg

arbotag.jpg

Metodes priekšrocības:

  • īpašniekam ļauj ērti un precīzi sastādīt darba uzdevumu, dažkārt pat neatrodoties objektā, kontrolēt darba izpildi
  • koku kopšanas speciālistam nodrošina nekļūdīgu darba uzdevuma izpildi
  • numurs ērti piestiprināms
  • zems vandālisma risks
  • temperatūras un UV starojuma noturīgs
  • vidē neizceļas
  • kokam augot numurs neieaug koka stumbrā, bet nokrīt