biotopu eksperta atzinumi

Atzinums nepieciešams, ja tiek plānota īpaši aizsargājamo dabas teritoriju attīstība (kopšanas pasākumi, būvniecība u.c.), meža taksācija vai, lai noteiktu īpaši aizsargājamām sugām labvēlīgu aizsardzības režīmu, piemēram, parkos, alejās un apsaimniekojot dižkokus

Gvido Leiburgs ir Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēts dabas eksperts (sertifikāta Nr. 058), kurš šajā jomā darbojās jau 19 gadus un tiesīgs sniegt atzinumu par īpaši aizsargājamiem biotopiem:

meži un virsāji

un sugu grupām:

vaskulārie augi, ķērpji un bezmugurkaulnieki

IMG_3117      IMAG1492     IMG_4352