koku aizsardzība būvlaukumā

New Picture (27)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu koku aizsardzību būvlaukumā, pirms būvdarbiem jāizstrādā koku aizsardzības plāns, kas atbild uz jautājumiem:
– kādi koki būvlaukumā ir vērtīgi (koku dendroloģiskā inventarizācija)

– kādi individuālie un/vai kolektīvie koku aizsardzības pasākumi jāveic koku aizsardzībai

– kādi koku kopšanas darbi jārealizē

-kas atbild par koku stāvokļa uzraudzību

-kādas ir soda sankcijas un mehānismi koku aizsardzības prasību pārkāpšanas gadījumā

New Picture (27)

Koku aizsardzību jāplāno tehniskā projekta izstrādes procesā vai darbu veikšanas projektā.

New Picture (27)cīrava koks2     cīrava koks1

New Picture (27)