dendroloģiskās inventarizācijas ar koku stāvokļa novērtējumu

Pirms teritorijas attīstības nepieciešamas noskaidrot, kādas vērtības un kādā stāvoklī jums pieder.  Vai jūsu attīstības plāni nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Ja teritorijā aug koki, tad tiek veikta dendroloģiskās inventarizācijas ar koku stāvokļa novērtējumu. koku novērtēšanas prezentācija

plāns

Kādos gadījumos veic dendroloģisko inventarizāciju, koku novērtēšanu:

  • plānota būvniecība un teritorijā ir koki
  • parku, skvēru rekonstrukcija vai apsaimniekošanas plānošana
  • dendroloģisko stādījumu, aizsargājamu aleju,  meža parku apsaimniekošanai, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Jums ir svarīgi zināt ne tikai koku sugu sastāvu, bet arī to, kurš koks ir vērtīgs, kurš izcērtams, kādi kopšanas pasākumi attiecīgā prioritātē veicami. Dendroloģiskā inventarizācija ietver:

  • teritorijas apsekošanu
  • koku numurēšanu dabā
  • dendroloģisko plānu ar reālām koku vainaga projekcijām un vērtības novērtējumu
  • detalizētu aprakstu par katru koku – suga, stāvokļa apraksts un kopšanas pasākumi
  • dažādu vērtību indikācija – dendroloģiskas, ainaviskas, kultūrvēsturiskas, ekoloģiskas vērtības, īpaši aizsargājami koki (dižkoki).

Dendroloģiskā izpēte prasa specifiskas zināšanas, pieredzi un komandas darbu. Eksperts G.Leiburgs ir viens no vadošajiem speciālistiem Latvijā, kurš piedalījies daudzu privātu un sabiedrisku teritoriju dendroloģiskajās izpētēs: Garnizona kapsēta Liepājā, Raiņa parks Liepājā,  E.Virzas ozolu aleja Bauskā, Grīziņkalns Rīgā, pilsētas parks Tukumā, Reņķa dārzs Ventspilī, Melužu parks Jūrmalā, Skrundas muižas parks, Elejas muižas parks, Staļģenes muižas parks, Kokneses prospekts Rīgā, Sužu pussala Rīgā un daudzi citi objekti.

Latvijas dendrologu biedrība 15.03.2014. izsniedz Gvido Leiburgam dendrologa sertifikātu Nr. 001