arborista, dendrologa atzinums

Ja pastāv aizdomas, ka koks varētu būt bīstams vai ir jāizšķiras, kuru koku saglabāt, tad objektīvi kritēriji ir koka stāvoklis un vērtība. Lai tos novērtētu speciālists sniedz arborista atzinumu par koka/u stāvokli.

Atzinums var tikt sagatavots par

1 – augošu koku

2 – par nokaltušu koku

3 – par nozāģētu vai nogāzušos koku

4 – par koka celmu

Diemžēl nereti koku vizuālais izskats neliecina par koku patieso stāvokli. Kokiem bieži ir slēpti bojājumi, kuru identificēšanai nepieciešama pieredze – dobumi, sakņu bojājumi, bīstamas koksnes sēnes (trupe), nestabila struktūra. Tik pat bieži koki, kas tiek uzskatīti par bīstamiem, īstenībā nav nemaz tik bīstami, lai tos nozāģētu, pietiek ar kopšanas pasākumiem.

 

 

Atzinums ietver:

  • koka numurēšanu dabā
  • koka izvērtēšanu un uzmērīšanu dabā
  • rakstisku atzinumu, kurā ietverts koka stāvokļa novērtējums, bojājumu cēloņi, koka bīstamības pakāpe un nepieciešamie kopšanas pasākumi,  prioritāte, atbilstība īpaši aizsargājama koka statusam, saskaņojumi

SIA KOKU EKSPERTS strādā visā Latvijas teritorijā