AKTUĀLI

 • Ar 2023. gada 21. aprīli koku ekspertam Gvido Leiburgam ir prestižais EAC koku tehniķa (ETT) sertifikāts, kas ļauj veikt koku novērtēšanu un arboristu darba menedžera funkcijas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.
 • 2022. gada nogalē izvērtēts Sējas dižozols – kandidāts uz Eiropas koka statusu. Kaut arī koks ir varens (stumbra apkārtmērs 9,2 m) un to apdzīvo īpaši aizsargājamas sugas, tā stāvoklis nemaz nav tik iepriecinošs, kokam ir plaši iztrupējis stumbrs, izlauzti skeletzari un nestabils vainags. Veikta stumbra padziļināta izpēte ar rezistogrāfu IML RESI F400, kas vismaz stumbra pamatnē uzrāda pietiekamu nestspēju.
 • Veikta plaša un nozīmīga koku inventarizācija un koku stāvokļa novērtēšana Rīgas pilsētas Kanālmalas apstādījumos, posmā no Brīvības laukuma līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Darbu izpildes periods 29.09.2022. – 26.11.2022. pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma. Kopā dabā izpētes teritorijā numurēti un novērtēti 449 gab. koki 6,2 ha platībā.
 •  
 • Dižstādu un krūmu piegāde un stādīšana Smiltenes autoostā.
 • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā Nr.5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” SIA KOKU EKSPERTS veic 7 īpaši aizsargājamo aleju inventarIzāciju. Darbi veikti 2021. gada jūnijā-augustā Raiskuma, Elejas, Bēnes, Blankenfeldes, Bukaišu, Lielplatones un Iecavas alejās. Pavisam koku eksperts Gvido Leiburgs novērtē 1399 kokus.
 • Aprīļa beigās Rīgā, Dzelzavas ielā pārstādām 2 palielas Holandes liepas.
 • 2021. gadu iesākam ar Ādažu Jaunparka dendroloģisko izpēti. Izpētes teritorijā numurēti un novērtēti 174 gab. koki, 2,275 ha platībā. Parkā konstatēti arī dendroloģiski retumi kā sīklapu kļava/Acer mono, kā arī skaistas Kobus magnolijas un Kanādas hemlokegles.
 • 2020. gadā KOKU EKSPERTAM bijuši tādi interesanti objekti, kā Rīgas pils, Rīgas pareizticīgo katedrāles,  Jelgavas pils, Krustpils pils, Apgunstes un Ķimales muižu, Kūrmājas prospekta Liepājā apstādījumu stāvokļa novērtēšana un turpmākas kopšanas rekomendāciju izstrādāšana.
 • Ar prieku informējam klientus, ka uzsākam koku stādīšanai un kopšanai noderīgu, specifisku preču un materiālu tirdzniecību. Vairāk sadaļā STĀDI & PRECES.
 • KOKU EKSPERTS 2020. gada aprīļa sākumā Smiltenes centrā veic 11 gab. Zviedrijas pīlādžu dižstādu stādīšanu speciāli sagatvotās stādbedrēs, enkurojot sakņu kamolus. Kokiem tika uzstādīti industriāli ražoti metāla sakņu un stumbra aizsargi, DeepRoot sakņu paneļi, laistīšanas un gaisa apgādes sistēmas, kā arī niedru stumbra aizsardzības paklāji. Stādbedrē nodrošināta reciklētu ķieģeļu drenāža un speciāls substrāts.
 • Kā katru gadu vērtējam koku stāvokli Latvijas alejās, šopavasar – ĪADT Iecavas ozolu aleja, kur martā numurēti un novērtēti 163 koki.
 • Gada koks 2020 – Eiropas dižskābardis/Fagus sylvatica L.
 • Latvijas Dendrologu biedrības (LDB) kopsapulcē par 2020. gada koku izvēlēts Eiropas dižskābardis/Fagus sylvatica L.. Šogad bez politiska konteksta, tomēr Lielbritānijas Brexit, pametot Eiropas savienību, ieviesa nelielas korekcijas. Eiropas dižskābardis no dižskābaržu dzimtas ir dabā izplatīts koks Eiropas centrālajā un dienvidu daļā, areāla ziemeļu robeža ir Polijas teritorijā. Aug paugurainos apvidos no Anglijas, Dienvidzviedrijas līdz Pirenejiem un Turcijai dienvidos. Zem kokiem reti kad attīstās citu koku un krūmu paauga, jo tie veido blīvus vainagus, tā radot stipru noēnojumu. Paši dižskābarži ir izteikti ēncietīgi un spēj augt citu koku noēnojumā. Šī īpašiba tiek izmantota, veidojot blīvus, platus, vidējus un augstus dzīvžogus. Viens no retajiem cērpjamos dzīvžogos izmantojamiem lapu kokaugiem, kas saglabā zaros pērnās, spīdīgi brūnās lapas līdz pavasarim, pastiprinot norobežojošo efektu. Pēdējos 200 gados dižskābarži atgriezušies Latvijas apstādījumos un vietumis stādīti arī mežaudzēs, piemēram, Talsu Šķēdē. Kāpēc atgriezušies? Latvijā kvartāra perioda kūdrā ir atrasti dižskābaržu augļi, kas varētu liecināt par sugas klātbūtni Latvijas teritorijā arī starpledus laikmetā, kad klimats bija krietni siltāks un mitrāks kā mūsdienās. Pavisam ir zināmas 9 dažādas dižskābaržu sugas, bet pie mums pamatā izmanto vienu  – Eiropas dižskābardi, kam ir izveidoti aptuveni 50 kultivāri (šķirnes, formas). Apstādījumos un vecajos muižu parkos sastopami arī sarkanlapaini koki, kas ir ar augstāku ziemcietību, retāk ar nokarenas formas vainagiem, šķeltām vai kruzuļotām lapām. Lapu krāsojums arī ir atšķirīgs – zaļas, dzeltenas, sārtas, sarkanas, purpurmelnas vai raibas. Dekoratīvās formas, šķirnes pavairo potējot un stādmateriāls brīvi pieejamas vietējās kokaudzētavās. Interesanta ir, piemēram, 1970. gadā selekcionētā šķirne ‘Mercedes’, kas ir līdz 2 m augsts, kompakts krūms ar lancetiskām lapām.Informāciju sagatavoja LDB viceprezidents Gvido Leiburgs, 29135557, leiburgs@gmail.com sadarbībā ar dendroloģi Dr. biol. Ināru Bondari.
 • Gvido Leiburgs palīdz jelgavniekiem cīnīties pret domes absurdo vēlmi likvidēt 2500 m2 parka, izzāģēt 16 kokus un ierīkot auto stāvlaukumu parkā aiz Jelgavas kultūras nama. Pašvaldība un projekta autori  rīkojas pretēji  labas sabiedrības pārvaldības un ārtelpas organizēšanas principiem un alternatīvus risinājumus  nespēj saskatīt.
 • Парк или парковка?

 • Mārupītes dīķa apkārtnes kalstošie bērzi. Raidījumā “Vides fakti” mēģinām skaidrot bērzu kalšanas iemeslus. Īsumā – koki ir badā – ūdens un barības vielu, kā arī  izpaužas cilvēka darbības sekas – būvdarbi un nepareiza ielu zaļo zonu apsaimniekošana, kā arī klimata izmaiņas. Ņemot vērā, ka bērza koksnes aizsardzībā ūdens spēlē ļoti būtisku lomu, tā iztrūkums izpaužas salīdzinoši ātri – dzeltē lapas, iekalst zari, parādās trupes izraisošas sēnes.
 • 2019. gada 26. un 27. septembrī Gvido Leiburgs piedalās Lietuvā starptautiska arboristu mācību centru apmācības projekta noslēguma sesijā un Eiropas arboristu padomes arboristu sertifikācijas eksāmenā Viļņā, nodrošinot pretendentu dendroloģijas zināšanu pārbaudi.
 • Koku eksperts komanda šogad realizēja nozīmīgu un interesantu projektu, izvērtējot bīstamos kokus un dabas daudzveidības vērtības dabas liegumā “Lielie Kangari” valsts autoceļa P4 nodalījuma joslā. Darbu gaitā tika atrastas jaunas īpaši aizsargājamo sugu atradnes un novērtēti vairāk kā piecsimt koki.
 •  
 • Uzņēmums strādā arī izklaides parkos, nodrošinot koku drošības vērtēšanu. 2019. gadā esam novērtējuši kokus Dzintaru mežaparkā, Mežakaķī, Brocēnu trasē, Ozolkalnā, sastādot katrā objektā koku apsaimniekošanas plānu.
 • Dendrologam Gvido Leiburgam ir pagarināts dendrologa sertifikāts līdz 2024 gadam. Dendrologa sertifikāta pagarināšanai LDB nepieciešams kārtot eksāmenu.
 • ĪADT Lielauces alejā 2019. gada jūnijā pēc LVC pasūtījuma tika novērtēti 312 gab. ainaviskās alejas koki, identificējot vērtības, izgaismojot problēmas un nosakot kopšanas rekomendācijas.
 • “Vides faktos” koku eksperts  Gvido Leiburgs skaidro nozāģētā ozola stāvokli Jelgavā. Tā bija robežsituācija – vēl varēja kopt, bet pieļaujams arī nozāģēt!
 • Latvijas Dendrologu biedrība (LDB)  kopsapulcē ar balsu vairākumu par 2019. gada Gada koku ievēlēja Krimas liepu (Tilia x euchlora K. Koch).Krimas liepas izvēle bija atbalsta balsojums Ukrainas dendrologiem. Latvijas Dendrologu biedrība nosoda Krievijas veikto Krimas pussalas aneksiju un aicina uz konflikta mierīgu atrisinājumu, atgādinot sabiedrībai par  nepieciešamību stiprināt sadarbību, demokrātiju un vispārcilvēciskās vērtības Eiropā. 2006. gadā Latvijas dendrologi apmeklēja Ukrainas parkus un botāniskos dārzus, iedibinot draudzīgas attiecības ar Ukrainas kolēģiem. Kopumā viena no skaistākajām liepām, ko Latvijā audzē jau no 19. gadsimta beigām. Koki vairāk izplatīti Latvijas centrālajā un rietumu daļā. Neskatoties uz labo ziemcietību un citām īpašībām, koka taksons apstādījumos sastopams nepamatoti reti. Tā kā Krimas liepa ir Latvijas kokaudzētavu sortimentā, biedrība aicina šos skaistos kokus plašāk izmantot apstādījumos kā soliterus, grupu un ceļmalu stādījumus.  Kokiem sākot ar 1.9 m stumbra apkārtmēru ir īpaši aizsargājamu koku – dižkoku statuss. Dižākās Krimas liepas Latvijā sasniedz aptuveni 2,5 m stumbra apkārtmēru. Liepājā Liepu ielā varētu būt vienīgā Latvijas Krimas liepu aleja.
 • 2018. gada projekts – Vērmaņdārza inventarizācija Rīgā. Novērtēti 423 koki un izdalītas 60 koku dažādības jeb taksoni
 • No 2018. gada 12. līdz 19. maijam SIA KOKU EKSPERTS piedalās kvalifikācijas celšanas mācībās Nīderlandē, Arnemā IPC mācību centrā. ES projekts „Erasmus +” No. 2017-1-LT01-KA202-035253,  „ARBORISTS: Apstādījumu koku kopšana pilsētu ilgtspējībai Baltijas jūras reģionā (Urban tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region.
 • Gvido Leiburgam ar 2018. gadu tiek piešķirts arborista-koku eksperta sertifikāts, apliecinot pieredzi un zināšanas koku stāvokļa novērtēšanā Latvijā.
 • Par 2018. gada koku Latvijas dendrologu biedrība ievēlējusi parasto ozolu/Quercus robur. Tas bija likumsakarīgs lēmums, godinot Latvijas 100. gadskārtā koku, kas veido vienu no galvenajiem motīviem 1873. gada Dziesmusvētu karogā, Satversmes sapulcē 1921. gadā apstiprinātajā jaundibinātās valsts ģērbonī un daudziem Latvijas iedzīvotājiem asociējas ar izturību un ilgmūžību. Ozola ilgmūžības pamatā ir blīva ar tanīnskābēm pildīta koksne (kas bezskābekļa vidē, reaģējot ar dzelzs savienojumiem iekrāsojās zili melnā krāsā, veidojot melno ozolu), plaša un dziļa enkursakņu sistēma, spēja jaunībā konkurēt ar citiem kokiem, izcīnot vietu zem saules. Interesanti, ka gaissausa parastā ozola koksnes blīvums ir aptuveni 620 kg/m3, tomēr  ar ūdeni piesūcinātai ozola koksnei blīvums ir lielāks par 1000 kg/m3 un tā grimst ūdenī.  Ar ozolu saistītas neskaistāmas teikas un nostāsti.  Īpaša no dendroloģiskā viedokļa ir Stelpes “Timukos” atlasītā parastā ozola sarkanlapainā forma Q.robur ‘Timuki’. Tomēr nokļūšana gada koka lomā nereti ir saistīta ar zināmu apdraudējumu. Koku sugu pēdējā laikā apdraud kukaiņu un sēņu uzbrukumi, kā rezultātā koki zaudē augtspēju, tomēr vislielākais apdraudējums ir cilvēks, kas iegūst ozolu koksni vai arī savas nezināšanas dēļ apar lauku pārāk tuvu kokam, vai nocērt ainaviskus kokus, aizbildinoties ar satiksmes drošību. Ozols ir mājvieta vairākiem simtiem citu sugu un, jo vecāks tas paliek, jo lielāka ir sugu daudzveidība.
 • Attēls ar Dziesmusvētku karogu: “Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture” © Tilde, 1998-2012
 •   
 • 2018. gada sezona sākusies neraksturīgi agri, jau 8. janvārī ar koku novērtēšanu Ventspils Bērnu pilsētiņā. Kopumā novērtējam 427 kokus. Jāpiebilst, ka Ventspils labiekārtošanas speciālisti izceļas ar augstu operativitāti, pietika tikai ieminēties, ka parkā ir pāris izteikti bīstami koki, kuru sakopšanu nevar atlikt, kad jau nākošās dienas rītā parkā rosījās vīri ar zāģiem un likvidēja bīstamību.
 •     
 • 2017. gadā uzņēmuma eksperts Gvido Leiburgs piedalījās jaunu profesijas standartu  izstrādes darba grupā profesijām – kokkopis (arborists) un Koku kopšanas tehniķis.
 • Viens no interesantākajiem 2017. gada objektiem Rīgā – Strazdumuižas parka mikroliegums, kur 4 ha platībā tiek novērtēti 245 koki. Īpaša vērība tiek pievērsta īpaši aizsargājamai bezmugurkaulnieku sugai lapukoku praulgrauzim/Osmoderma barnabita, kam mikroliegums izveidots. Darbu rezultātā tiek konstatēti 4 vietējas un 11 valsts nozīmes dižkoki, konstatētas retās sugas, apzinātas problēmas un bīstamie koki, kā arī top rekomendācijas parka un koku turpmākai apsaimniekošanai.
 •     
 • Koku vērtēšana Goliševas – Mērdzenes ceļu posmā izvēršas par īstu piedzīvojumu – satiekam robežsargus, kas uz mūsu klātbūtni pierobežā raugās ļoti aizdomīgi tomēr ļauj strādāt ar nosacījumu, ka rīt mēs vairs tur nebūsim sastopami, novērtējam krāšņo Goliševas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcu ar sirreāli zvaigžnotajiem zilajiem kupoliem un atrodam pūpolvītolu, kas sasniedzis dižkoka izmērus. Tas arī ir KOKU EKSPERTA tālākais objekts A virzienā.
 •   
 • Daugavpils cietokšņa parka inventarizācijas laikā 2017. gada jūlijā tiek konstatēta reta sēne: Mušmire, bārkstainā / Amanita strobiliformis, kas līdz šim Latgalē nav tikusi atrasta.
 •  
 • Zaļā ceturdiena Star FM ar Egonu Reiteru un Gvido Leiburgu. Saruna par arboristiem.
 • Latvijas dendrologu biedrība par 2017. Gada koku izvirza parasto priedi/Pinus sylvestris. Pagaidām parastā priede ir valdošā koku suga vismaz Latvijas mežsaimniecībā. Tomēr sauso priežu meži ap Rīgu, Jūrmalā un citur ir apdraudēti. Attēlos (parastās priedes raganu slota-mutācija, Plieņciems; dižkoks Alsungas novadā; īpatnējas vainaga formas priede, nozāģēta, veicot Liepājas šosejas rekonstrukciju)
 •    
 • Atzinums par koku stāvokli Kuldīgas ielā. Nav jau papeles tik sliktas kā dažkārt dzirdam sakām. Papelēm ir virkne pozitīvu īpašību – lieli vainagi, tātad arī daudz lapu un augsta ekoloģiskā funkcionalitāte (skābekļa izdalīšana, oglekļa uzkrāšana, skaņu slāpēšana, putekļu uztveršana, cilvēku emocionālā līdzsvarošana, satiksmes organizācija u.c. ), bet, protams, ir arī negatīvi aspekti – koki izplata putekšņus, bet, kā izrādās, to alerģiskums ir mazāks, kā, piemēram, bērziem. Papelēm augot noēnotie zari atmirst un veidojas bīstami sausi zari, bet šo problēmu var risināt sausos zarus izzāģējot. Kuldīgas ielas situācijā daļa koku bija bīstami un bija nozāģējami, daļa bija sakopjami un kādus 10-15 gadus saglabājami, bet viens bija saglabājams ilgtermiņā. Šajā gadījumā jāvērtē arī koku atrašanās vieta klusajā un zaļajā Pārdaugavas privātmāju kvartālā, kur kultūrvēsturiskā ainava prasa saglabāt kokus, ko citkārt pilsētas centrā būtu jānozāģē. Tāpat nedrīkst novērtēt par zemu sabiedrības viedokli, jo sabiedrībai ir tiesības noteikt prioritātes un šajā gadījumā par labu saprātīgai sakopšanai.
 • 2016. gada lielais projekts: Talsu dendroloģiskā parka inventarizācija. Kopumā novērtēti 618 kokaugi. Parkā konstatētas 232 kokaugu dažādības jeb taksoni. Izstrādāts parka plāns.
 •   
 • 2016. gada rudenī veicam Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas apstādījumu koku inventarizāciju un stāvokļa novērtējumu, izstrādājam koku kopšanas shēmas. Kopā novērtējam 714 kokus.
 • Biotopu un koku eksperts G.Leiburgs 2016. gadā veicis Mežaparka estrādes rekonstrukcijas ietekmes novērtējumu uz kokiem un bioloģisko daudzveidību. Lielākā daļa Mežaparka atbilst īpaši aizsargājama meža biotopa: Mežainas piejūras kāpas (2180) kritērijiem, novērtētajā teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamas sugas un 18 dižkoki.  Inventarizācija kalpos par pamatu iespējami saudzīgas būvniecības plānošanai ap estrādi, saudzējot vērtīgākos biotopus, sugu atradnes un dižkokus. Tomēr likumsakarīgi, tas nozīmē daudzu koku izciršanu. Veicot parka daļas inventarizāciju tika konstatēta arī augsta sauso priežu biotopu aizaugšana ar lapu kokiem un krūmiem (eitrofikācija, sinantropizācija). Ja netiks veikti nepieciešamie kopšanas pasākumi, paredzams, ka tuvākajās desmitgadēs parks zaudēs vēsturisko, saulaino priežu meža ainavu, ko nomainīs ēnaini kļavu, liepu un ozolu meži.
 • 2015. gada 24.-25. oktobrī Rīgā Elizabetes ielā iestādām deviņas Holandes liepas ar stumbra apkārtmēru 35-40 cm. Koku vecums 16 gadi. Tie ir lielākie koki, kas stādīti ielu apstādījumos Rīgā un Latvijā. Koku stādīšanā izmantotas inovatīvas tehnoloģijas – koku enkurošana, pretsakņu aizsrdzības paneļi, iebūvētas ūdensapgādes un gaisa apmaiņas sistēmas, pielietots speciāls substrāts, kas nesablīvējas pilsētas apstākļos, bagātināts ar mikorizas sēnēm, baktērijām un ūdens uzkrājošajām granulām.
 • IMAG4847 IMAG4839 IMAG4831 IMAG4824 IMAG4809 IMAG4801 IMAG4799 IMAG4787 IMAG4096
 • 2015. gada augustā veicam Vecpuišu parka dendroloģisko izpēti. Kopā sanumurēti un novērtēti 190 koki.
 • Liela ozola pārstādīšana.
 • Dažkārt uzņemamies pilnīgi trakus projektus, kā 2015. gada maijā četru saplaukušu Holandes liepu pārstādīšanu maija beigās no Rīgas uz Mārupi bez iepriekšējas sagatavošanas.  Koki bija 8 m augsti  ar stumbra apkārtmēru no 76 līdz 92 cm. Ja vien koki tiks laistīti, tad ir pamats domāt, ka sekmīgi ieaugsies. Līdz 2016. gada rudenim visi bija sekmīgi ieaugušies.
 • IMAG3213 IMAG3219 IMAG3238
 • 2015. gada 16. aprīlī SIA “KOKU EKSPERTS” piedalās ikgadējā koku stādīšanā Elejā. G.Leiburgs kopā ar skolēniem un Jelgavas novada domes darbiniekiem iestāda 4 Holandes liepas un Elejas parkā  izvieto  8 sikspārņu būrus. Tiek novadīta teorētiskā lekcija par sikspārņiem un noorganizēta koku bezlapu orientēšanās parkā.
 • lg2  lg4  lg3
 • Ozolnieku pašvaldība šī gada pavasarī  plāno novada teritorijā netālu no Garozas labiekārtot Vareļu pieminekli, saskaņā ar SIA “KOKU EKSPERTS” 2014. gadā izstrādātajām ainavu skicēm. Objektā veikta arī esošo koku numurēšana un stāvokļa novērtēšana. Vareļi
 • 28.02.2015. Jelgavā LLU Lauku inženieru fakultātē CPD-LA projekta “AINAVU ARHITEKTŪRAS PATSTĀVĪGĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS APMAIŅA BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ” ietvaros profesionālās pilnveides pilotseminārs.       15.00-15.30 SIA “Koku eksperts”, G.Leiburgs, “Koku aizsardzības plāns”.
 •  Lielo koku pārstādīšana. Lieli koki, ja vēlamies atvest stādus no Vācijas maksā vairākus tūkstošus eiro, tomēr dažos gadījumos iespējams  ieekonomēt līdzekļus un veikt vietējo koku pārstādīšanu. Koka piemērotība pārstādīšanai un sagatavošana jāuztic speciālistam. Tāpat jārēķinās, ka pārstādītiem kokiem ir zemāks sekmīgas ieaugšanās potenciāls, salīdzinot ar kokaudzētavas stādiem.  Tomēr ir vērts pamēģināt.
 • 21.01.2015. novērtējam būvdarbu ietekmi uz 80 kokiem Daugavpils pilsētas centrālajā parkā, sniedzot eksperta atzinumu.
 • 08.12.2014. novērtējam  koku stāvokli Cēsu pilsētas centrā – Vienības laukumā.
 • 18.11.2014. SIA “KOKU EKSPERTS” pabeidz Iecavas muižas vēsturiskā parka dendroloģisko inventarizāciju.  Kopā dabā 16.6 ha platībā sanumurēti, apsekoti un novērtēti 2572 koki. Konstatētas 52 koku dažādības (taksoni), 16 dižkoki un 9 īpaši aizsargājamas sugas un īpaši aizsargājami biotopi. Izstrādāts detalizēts parka plāns un koku kopšanas pasākumu apraksts.
 • Koku eksperts Gvido Leiburgs Meža dienu ietvaros Jēkabpilī piedalās  seminārā par koku aizsardzību.
 • Dabas aizsardzības pārvalde 07.07.2014. pagarina dabas eksperta G.Leiburga sertifikātu par biotopu grupu: meži un virsāji un sugu grupām: vaskulārie augi, putni, ķērpji un bezmugurkaulnieki.
 • 30.05.2014.  uzņēmums objektā: „Zviedru valnis”, Ventspilī veica 22 Kanādas papeļu stāvokļa novērtēšanu.
 • SIA KOKU EKSPERTS 18.06.2014. pabeidz Ikšķiles parka dendroloģisko inventarizāciju. Kopā numurēti un novērtēti 384 koki. Darba gaitā konstatēti 22 gab. aizsargājami koki (dižkoki) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Tāpat konstatētas īpaši aizsargājamas ķērpju un bezmugurkaulnieku sugas.
 • Latvijas dendrologu biedrība 15.03.2014. izsniedz Gvido Leiburgam dendrologa sertifikātu.
 • Februāris un marts ir labākie mēneši lielo koku stādu (dižstādu) pasūtīšanai un koku aizsardzības risinājumu plānošanai. Piesakieties šeit.