PAR KOKIEM

Dižkoki apliecina sabiedrības attīstības līmeni un ainavas nepārtrauktību. Saimniekosim tā, lai lielo koku būtu vairāk.

Pasaules milži (web lapu publicitātes foto)

MEX.taxodium mucronatum.apkm 36 mUSA: California: Sequoia National Park: General Sherman Tree: Two visitors gaze up at the largest tree in the world       Centurions.100 m, Austrālija

USA.Methuseleh.4846 gadi       stratospheregiantZV.Old-Tjikk.pašklon. k.9550 gadi