arborista, dendrologa atzinums par pazemes būves ietekmi uz kokiem teritorijā un apkārtējās teritorijās

Arborista, dendrologa atzinums par pazemes būves ietekmi uz kokiem teritorijā un apkārtējās teritorijās, pamatojoties uz būvvaldes lēmumu, saskaņā  ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Rīgas teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Projektējot būves ar pazemes stāviem, pastāv liels risks, ka apkārtējo teritoriju koki būvdarbu laikā cietīs vai aizies bojā, tāpēc, lai plānošanas procesā novērstu riskus, tiek veikta teritorijas koku apsekošana, stāvokļa novērtēšana un sniegti priekšlikumi negatīvās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Rekomendējoši koku novērtēšanu veikt iespējami agrākā projektēšanas stadijā, pirms tehniskā projekta izstrādes.

Lai saņemtu arborista, dendrologa atzinumu par pazemes būves ietekmi, nepieciešams sagatavot sekojošu dokumentāciju:

  • būvvaldes lēmums
  • ģenplāns, dwg.
  • būves pazemes daļas griezumi, dwg.
  • teritorijas topogrāfiskais plāns, dwg.
  • ģeoloģiskā izpēte, doc, pdf. (rekomendējoši ar GŪL depresijas piltuves raksturojumu)

Atzinums ietver:

  • objekta novērtējums
  • koku numurēšana dabā
  • koku stāvokļa, vērtības novērtējuma plāns, dwg.
  • sertificēta speciālista atzinums ar koku saglabāšanas rekomendācijām